top of page

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk levande person. Det är viktigt för oss på 101 Tassar att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, då ditt förtroende är viktigt för oss. Vi strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd och vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. Denna integritetspolicy beskriver hur 101 Tassar behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. När och varför vi använder dem, vad vi använder dem till, vilka vi lämnar ut dem till och hur vi lagrar dina personuppgifter. Viktigt att du vet att vi aldrig säljer vidare information om dig eller lämnar ut personuppgifter till obehörig tredje part. Information lämnas endast ut till våra externa behöriga IT-leverantörer och samarbetspartners.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

101 Tassar org. nr 800225-0226, med adress Torvhögsvägen 49, 424 91 Olofstorp, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

101 Tassar, 101 Labradoodles Integritetspolicy

101 Tassar samlar in och lagrar personuppgifter om dig som intressent, kund eller kontoinnehavare för att kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna och ge dig bästa möjliga upplevelse. Denna information behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ert konto, hantera ett ärende och för att fullgöra våra förpliktelser mot dig vid köp, fakturering och support. De personuppgifter vi samlar in behövs även för att lämna information, direktmarknadsföring (som går att avregistrera sig från) och för att följa lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen.

Om något händer med din hund behöver vi personuppgifter för att kunna erbjuda utökad service, såsom veterinärhjälp och hämtning/lämning vid exempelvis en nödsituation.

101 Tassar är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du gör en intresseanmälan till någon av våra hunddagisenheter, hundpensionat, valpuppfödning

 • du ingår ett avtal med någon av våra enheter

 • du skapar ett konto, bokar en tjänst eller köper en vara på vår hemsida

 • du har en fråga eller kontaktar oss

 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

 • du gör en jobbansökan till någon av våra enheter

 • du köper en vara eller tjänst på någon av våra enheter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

101 Tassar, 101 Labradoodles

samlar in och behandlar dessa personuppgifter om dig vid köp och vid kontakt med vår support:

 • Namn och personnummer

 • Adress

 • Telefonnummer och e-post

 • Betalningsuppgifter

 • Kundnummer

 • IP-adress

GDPR: FAQ

Kontoinnehavare på 101 Tassar, 101 Labradoodles

För dig som är kontoinnehavare samlar 101 Tassar in och behandlar dessa personuppgifter:

 • Namn och personnummer

 • Adress

 • Telefonnummer och e-post

 • Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-post)

 • Användarnamn

 • Bokningsinformation (bokningsnummer, betalmetod, kommande bokningar och bokningshistorik)

 • IP-adress

Intressent till 101 Tassar, 101 Labradoodles

101 Tassar samlar in och behandlar nedanstående personuppgifter om dig som gör en intresseanmälan till valp eller till din hund på 101 Tassar, 101 Labradoodles:

 • Namn

 • Telefonnummer och e-post

 • IP-adress

När du söker jobb på 101 Tassar, 101 Labradoodles

101 Tassar samlar in och behandlar nedanstående personuppgifter om dig när du gör en jobbansökan på 101 Tassar eller 101 Labradoodles hemsida:

 • Namn och födelsedatum

 • Telefonnummer och e-post

 • Adress

 • IP-adress

Lagliga grunderna för 101 Tassar, 101 Labradoodles behandling av dina personuppgifter

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs enligt GDPR att det finns en laglig grund som stöd. För att behandla personuppgifterna krävs en rättslig förpliktelse, intresseavvägning, ett avtal eller samtycke från dig.
101 Tassar behandlar personuppgifter om dig för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontoinnehavare eller kund. Detta görs bland annat för att kunna genomföra köp, bokningar och fullfölja våra åtaganden mot dig.
Vi behandlar även personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Detta för att kunna sammanställa statistik för analys, utveckla vår verksamhet och rutiner, skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. 101 Tassar behandlar inga känsliga personuppgifter och gör ingen profilering med stöd av en intresseavvägning.
101 Tassar behandlar bl.a. personuppgifter för att uppfylla bokföringlagens krav, vilket utgör en rättslig förpliktelse.
Utöver de ovannämnda lagliga grunderna begär 101 Tassar alltid ett samtycke till vår behandling av personuppgifter innan en intresseanmälan, bokning, köp, skapande av konto, jobbförfrågan och kontakt med oss via 101 Tassar eller 101 Labradoodles hemsida.

GDPR: FAQ

Vilka delar vi era personuppgifter med?

Vid utveckling av system och användning av vissa program delar vi dina personuppgifter med leverantörer till 101 Tassar. Leverantörerna har motsvarande skyldighet gällande behandlingen av personuppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

101 Tassar sparar personuppgifter om dig så länge det finns kundrelation, jobbrelation eller är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vid avtalets upphörande kommer 101 Tassar att radera, alternativt anonymisera dina uppgifter inom skälig tid efter uppsägning, om ingen annan lag säger något annat. Vid avslutad relation kan vi lagra personuppgifter som bevismaterial baserat på en intresseavvägning ifall problem skulle uppstå. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.
101 Tassar sparar personuppgifter om kunder i högst 36 månader efter att ett avtal har avslutats, köp eller bokning har gjorts eller efter annan interaktion med 101 Tassar. Uppgifter om kontoinnehavare hos 101 Tassar sparas så länge ett konto finns på 101 Tassar.

Vi skyddar dina personuppgifter

101 Tassar har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Våra system är skyddade med behörighetsstyrning, använder brandvägg och är krypterade mellan enheter. Andra former av personuppgifter, såsom dokument och listor är endast tillgängliga för de medarbetare som behöver tillgång till dem.

Cookies

När du besöker 101 tassar eller 101 Labradoodles hemsida använder vi cookies, du hittar mer info om hur vi behandlar cookies i vår  cookiepolicy.

GDPR: FAQ

Du som har registrerade personuppgifter hos 101 Tassar har flera rättigheter du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag på din personuppgifter kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl. Du har också rätt att få dina uppgifter korrigerade och har rätt att bli glömd såvida inte personuppgifterna behövs för att fullgöra avtalet eller om någon lag säger annat, samt om det baseras på en intresseavvägning.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy, hur vi jobbar med dina personuppgifter, om du vill ha ett registerutdrag, ändra personuppgifter eller vill bli glömd. Se kontaktinformation till oss nedan:

101 Tassar
Torvhögsvägen 49, 424 91 Olofstorp
Sanna@101Tassar.se

Vill ni ha ett registerutdrag, bli glömd, eller har fråga om hur 101 Tassar jobbar med personuppgifter? Kontakta Sanna@101Tassar.se

GDPR: FAQ
bottom of page